top of page

ДОСТАВА & ПОВРАЋАЈ

Политика испоруке
Опште информације о отпреми

Поруџбине се шаљу од понедељка до петка путем Поште Србије (стандардна поштарина). Информације о праћењу пружају се у тренутку отпреме. Све поруџбине се испоручују из Србије.

Поруџбине постављене пре 12:00 ЕТ отпремају се истог радног дана. Поруџбине послате после 12:00 ЕТ отпремају се следећег радног дана.

 

Стандардне цене отпреме:

Наше стандардне цене испоруке су 300 RSD за наруџбе испоручене у Србији;

Већина домаћих пошиљки стиже у року од 1-2 дана од отпреме. Ако пакет још увек није стигао након 5 дана, формални захтев за претрагу може се поднети Пошти Србије. Обавестите нас ако можемо да помогнемо у овом процесу.

Међународна шпедиција:

 

Трошкови доставе у све остале земље широм света зависе од тежине и зоне.

 

ЗОНА 1

Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Северна Македонија

 

ЗОНА 2

Остатак Европе

 

ЗОНА 3

Азији и Африци

ЗОНА 4

Америка, Аустралија и остатак света

Испоруке

Ако у одговарајућој понуди није другачије назначено, роба се испоручује у земљи (Србија) у року од 1 - 5 дана, у случају испоруке у иностранство у року од 5 - 10 дана након закључења уговора (ако је авансно плаћање договорено по истеку времена). 
Имајте на уму да недељом и празницима неће бити испоруке.
Ако сте наручили артикле са различитим роковима испоруке, ми ћемо послати робу у једној пошиљци, осим ако са вама нисмо склопили другачији споразум. У овом случају, време испоруке се одређује према ставци са најдужим временом испоруке коју сте наручили.

 

Због сталних потешкоћа изазваних ЦОВИД-19, можда нећемо моћи да испоручимо у вашу земљу. Такође нисмо у могућности да пружимо процене испоруке и затражимо да будете стрпљиви током овог тешког времена. Имајте на уму да ако не примите пошиљку , моћи ћемо да вам вратимо само вредност робе (не и трошкове испоруке) и нећемо моћи поново да испоручимо.

Додатне Информације

Бизбаз доо није одговоран за додатне трошкове испоруке ако је пакет враћен због грешке у адреси, одсуства купца или одбијања пакета. Ако адресу треба променити након што је наруџба послата, јавите нам што је пре могуће. Потрудићемо се да извршимо неопходне промене, али нисмо одговорни за пакете који су већ послати.

Понекад информације о праћењу мобилног оператера указују да је пакет испоручен, али га не можете пронаћи. Пре него што нас контактирате, узмите времена да размотрите следеће:

  1. Потврда испоруке обично наводи где је пакет остављен (нпр. Поштанско сандуче), али то је често нетачно. Распитајте се код комшија, јер је достављач често погрешио адресу.

  2. Проверите код локалне поште. Понекад се пакети случајно скенирају као испоручени, а заправо су враћени у пошту због проблема са испоруком (нпр. Пакет није стао у ваше поштанско сандуче).

Општи услови коришћења

ОПШТИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА И ПРОДАЈЕ ПУТЕМ ОНЛИНЕ ПРОДАВНИЦЕ

(у даљем тексту „ОУП“)

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

 

1.           Продавац Бизбаз је привредно друштво основанo у складу са правом Републике Србије, са адресом седишта у ул. Светосавска 26/17, 12000 Пожаревац, матични број 21201855, ПИБ 109556005, („Продавац“)

2.           Продавац продаје своје производе и услуге Купцима („Производи“) путем своје онлине продавнице Беез&Тоyс („Онлине продавница“)

3.           Купац је правно лице, предузетник или пунолетно физичко лице које купује производе или услуге преко Онлине продавнице Продавца („Купац“).

 

1.           ПРЕДМЕТ ОПШТИХ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА И ПРОДАЈЕ ПУТЕМ ОНЛИНЕ ПРОДАВНИЦЕ

1.1          Овим Општим условима коришћења и продаје путем Онлине продавнице ближе се одређују услови куповине Производа од стране Купца коришћењем Онлине продавнице.

 

1.2          Пре извршене куповине путем Онлине продавнице, Купац изјављује да је прочитао и разумео све одредбе ОУП, те да исте у потпуности прихвата.

 

1.3          ОУП су доступни Купцу у сваком моменту на интернет страници Онлине продавнице Беез&Тоyс.

 

2.           ЦЕНЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

 

2.1          Цене за Производе који се продају путем Онлине продавнице су изражене у динарима са урачунатим порезом на додату вредност (ПДВ), за продају која се регулише на територији Републике Србије. У случају купопродаје Производа ван територије Србије, Купац ће додатно бити обавештен о свим условима исте од стране Продавца у складу са локалним прописима. Цене за Производе су доступне Купцима приликом коришћења Онлине продавнице.

 

2.2          Истакнуте цене, у зависности од конкретног Производа, могу укључивати и износ трошкова испоруке Производа на адресу Купца, што ће  бити изричито наведено код означавање конкретне цене. У случају да цена за конкретни Производ не укључује износ трошкова испоруке, Купац ће о наведеном износу трошка испоруке бити уредно обавештен пре извршене куповине.

 

2.3          Цене за Производе као и цене и услови испоруке су подложне променама све до тренутка добијања потврде поруџбине.

 

2.4          Поручене Производе из продајног асортимана Продавца, Купац може платити на више начина и то: 1) преко рачуна, 2) поузећем, 3) онлине платним картицама.

 

         1.Плаћање преко рачуна

 

                Поручене Производе Купац може платити директном уплатом на рачун Продавца. Након плаћања преко рачуна, Продавац је у обавези да потврди наведену уплату.

 

         2.Плаћање поузећем

 

                Код плаћања поузећем Купац ће цену наручених Производа платити у готовини непосредно приликом испоруке.

 

         3.Онлине плаћање платним картицама

 

3.           ПОРУЧИВАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

3.1           Поручивање Производа се врши на сајту Онлине продавнице на начин који је дефинисан у секцији  куповина. У случају да Купац има недоумица у вези наручивања Производа путем Онлине продавнице, може се обратити Продавцу за додатне информације на е-маил bizbaz.rs@gmail.com

 

3.2          Поручивање Производа путем Онлине продавнице могу вршити пунолетна физичка лица, предузетници и правна лица. Ови ОУП су сачињени у складу са прописима Републике Србије, а у случају купопродаје са иностраним елементом Продавац је у обавези да обавести Купца о свим условима такве купопродаје у складу са локалним прописима.

 

3.3.         Слањем Поруџбенице Купац потврђује да је на јасан и разумљив начин пре куповине и закључења уговора обавештен од стране Продавца о:

1.           основним обележјима производа;

2.           адреси и другим подацима који су од значаја за утврђивање идентитета Продавца;

3.           продајној цени или начину на који ће се продајна цена обрачунати ако се због природе производа продајна цена не може утврдити, као и о свим додатним и другим трошковима који се стављају на терет Купца;

4.           начину плаћања и року испоруке, начину извршења других уговорних обавеза, као и начину на који се поступа по притужбама Купца;

5.           постојању права Купца, потрошача у смислу одредби Закона о заштити потрошача, на једнострани раскид уговора (одустанак од уговора) под условима прописаним Законом о заштити потрошача, уколико су такви услови испуњени;

6.           подршци коју Продавац пружа Купцу после продаје, уговорним гаранцијама (уколико Купац има право на исту) и условима под којима Купац има право на уговорне гаранције;

7.           времену на које је уговор закључен ако је закључен на одређено време, а ако је закључен на неодређено време о условима за раскид уговора;

8.           да евентуални спор између њега и Продавца може бити решен вансудским путем, самостално договором Уговорних страна, односно уколико стране споразумно договоре ангажовање једног или више медијатора или арбитара, ради решења спора;

9.           да може да препозна, приступи, ускладишти и репродукује текст ових ОУП, као и податке у вези закљученог уговора;

10.         да има могућност да уочи и исправи грешке у уносу података пре него што пошаље Поруџбеницу;

11.         да су сва документа доступна на српском језику;

12.         да су ОУП које је Купац прочитао и сагласио се са истим пре закључења уговора, саставни део уговора између Продавца и Купца, а са којима је Купац сагласан што потврђује слањем Поруџбенице.

 

3.4          Одмах након слања Поруџбенице, Купцу ће бити потврђен пријем Поруџбенице која садржи прихват понуде Купца за закључење уговора.

 

3.5          Поруџбеница поводом Производа које Продавац прими од Купаца путем Онлине продавнице, су обавезујуће за Купца. Слањем поруџбенице од стране Купца Продавцу путем Онлине продавнице, сматра се да је закључен купопродајни уговор за Производе, и то између Продавца и Купца. Такође, слањем поруџбенице од стране Купца, Купац прихвата обавезу плаћања Производа.

 

3.6          При поручивању Производа путем Онлине продавнице, Купац је обавештен и сагласан да може доћи до разлике у изгледу конкретног Производа који се наручују приказаних на рачунару и мобилном телефону Купца и стварног изгледа Производа (услед репродуковања изгледа Производа путем фотографије, графике и слично).

 

 

4.           НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ ИСПОРУКЕ

 

4.1        Продавац је у обавези да обезбеди испоруку купљених Производа. Да би се извршила испорука Купац је претходно у обавези да изабере један од  понуђених начина плаћања и уколико плаћа платним картицама или преко рачуна уплати целокупну вредност купљене робе.

 

4.2        Продавац задржава право позивања Купца ради провере података из Поруџбенице. У случају сумње у тачност наведених података или у случају да податке није могуће проверити Продавац задржава право отказивања Поруџбенице о чему ће Купац бити обавештен путем е-маила који је навео приликом регистрације и отварања корисничког налога.

 

4.3        Продавац је у обавези да изврши Испоруку купљене робе, а коју Продавац има на лагеру, најкасније у року од 2-5 дана од момента извршене уплате, односно пријема Поруџбенице уколико се плаћање врши поузећем. У случају да Испорука робе није могућа, кривицом Купца, Продавац има право да Купцу наплати реалне трошкове приликом поновљене Испоруке робе (примера ради, трошкове лежарине у магацину Продавца, испоруке на адресу Купца, курирске испоруке). Као доказ да је Испорука неуспешна, Продавцу ће служити записник у коме ће се навести дан и час када је Испорука требала да буде извршена и констатацију зашто није извршена. Сматра се да испорука није реализована кривицом Купца уколико је покушана најмање два пута од стране Курирске службе.

 

4.4        Приликом испоруке робе Продавац је у обавези да Купцу достави одговарајући рачун уз купљене Производе. Рачун се доставља електроснким путем.

 

4.5        Купац је одговоран за одлагање амбалаже, у складу са законом, у којој је био упакован купљени Производ. Купац је одговоран и на себе преузима обавезу да амбалажу одложи у посуде за одлагање амбалажног отпада које су означене од стране комуналних предузећа за одлагање папира, односно друге врсте амбалаже.

 

4.6        Приликом преузимања робе Купац је у обавези да преконтролише садржај пакета у коме му је испоручен Производ, јер се накнадне рекламације, у погледу количине и оштећења пакета, неће уважавати.

 

4.7        Услови доставе

 

Производе шаљемо преко курирске службе ПостЕџпресс. Рок испоруке производа који су расположиви је 24х.

Поруџбине примљене викендом биће испоручене првог радног дана.

Прозводи се испоручују на жељену адресу адекватно упаковани и заштићени од оштећења у транспорту.

 

5.           САОБРАЗНОСТ РОБЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

 

5.1           Уколико се констатује да је испоручена роба оштећена, некомплетна или да није у функционалном стању, тј. да није саобразна уговору Купац (под условом да се ради о Купцу који је потрошач у смислу одредба Закона о заштити потрошача) има право на рекламацију исте у смислу одредаба Закона о заштити потрошача. Пријава рекламације се може извршити електронским путем слањем рекламације на bizbaz.rs@gmail.com

 

5.2          Продавац је одговоран за евентуалну несаобразност робе која се појави у року од две године од дана преласка ризика на Купца (под условом да се ради о Купцу који је потрошач у смислу одредаба Закона о заштити потрошача), односно од дана извршене испоруке Производа.

 

5.3          Ако испоручена роба није саобразна уговору, потрошач који је обавестио продавца о несаобразности, има право да захтева од продавца да отклони несаобразност, без накнаде, оправком или заменом, односно да захтева одговарајуће умањење цене или да раскине уговор у погледу те робе.

 

5.4          У случају враћања Производа и повраћаја средстава Купцу, делимично или у целости, Продавац је у обавези да повраћај врши искључиво на начин како је извршено плаћање. У случају повраћаја купопродајне цене Купцу, Продавац неће имати право на повраћај износа које је евентуално платио за услуге Овлашећене платне институције и Овлашћене курирске службе.

 

5.5          Продавац је дужан да Купцу потврди пријем рекламације, односно саопшти број под којим је његова рекламација заведена. Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 8 дана од дана пријема рекламације писаним путем или електронски, одговори Купцу на изјављену рекламацију. Одговор Продавца на рекламацију Купца мора да садржи одлуку да ли прихвата рекламацију, изјашњење о захтеву Купца и конкретан предлог и рок за решавање рекламације који не може бити дужи од 15 дана, односно 30 дана за техничку робу и намештај, од дана подношења рекламације. Уколико Продавац из објективних разлога није у могућности да удовољи захтеву Купца у наведеном року, дужан је да о продужењу рока за решавање рекламације обавести Купца и наведе рок у коме ће је решити, као и да добије његову сагласност. Продужавање рока за решавање рекламација могуће је само једном.

 

5.6          Купац има право на отклањање несаобразности на Производима искључиво уз одговарајући рачун, који је дужан да приложи приликом рекламације.

 

5.7          У случају Купаца на које се не примењује Закон о заштити потрошача, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима у вези материјалних недостатака на Производима.

 

џ

6.1          Према важећим прописима Републике Србије, код куповине на даљину Купац (под условом да се ради о Купцу који је потрошач у смислу одредаба Закона о заштити потрошача) има право на одустанак од уговора у року од 14 дана од дана пријема робе од стране Купца.

 

6.2          У случају одустанка од уговора, сви купљени производи морају бити враћени Продавцу најкасније у року од 14 дана од слања изјаве о одустанку уз припадајућу документацију (фискални исечак и рачун-отпремницу) и то примаоцу: Бизбаз д.о.о. Светосавска 26/17, 12000 Пожаревац са напоменом „Одустанак од уговора“.

 

6.3          Трошкове враћања производа сноси Купац.

 

6.4         Купац је одговоран за умањену вредност робе која настане као последица руковања робом на начин који није адекватан, односно превазилази оно што је неопходно да би се установили природа, карактеристике и функционалност робе.

 

6.5          У случају одустанка од уговора уплаћена средства ће бити враћена на рачун Купца најкасније у року од 14 дана од дана када је примио одустанак. Продавац може да одложи повраћај средстава док не добије робу која се враћа, или док Купац не достави доказ да је послао робу Продавцу у зависности од тога шта наступа прво.

 

7.           УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ОНЛИНЕ ПРОДАВНИЦЕ И КОРИСНИЧКИ НАЛОЗИ КУПЦА

7.1          Регистрација Налога за куповину преко Онлине продавнице

 

7.1.1        Да би извршио куповину Производа из Онлине продавнице, Купац може, али није у обавези, да има кориснички налог који региструје преко Онлине продавнице. Регистрацијом налога Купац потврђује да је у потпуности упознат и да прихвата Опште услове коришћења платформе који су доступни на платформи.

 

7.1.2       Купац коришћењем Онлине продавнице за куповину Производа, потврђује следеће:

•            да је у потпуности упознат и да прихвата ове ОУП,

•            тачност и потпуност наведених података у поступку регистрације и отварања корисничког налога, односно података достављених приликом коришћења Онлине продавнице.

 

7.1.3       У случају да се Корисник одлучи да региструје кориснички налог за куповину преко Онлине продавнице („Налог“), овај електронски налог Купцу додељује искључиво WIX након пријаве и регистрације од стране Купца преко Онлине продавнице. На основу регистрованог Налога, Купац може користити Онлине продавницу у складу са овим ОУП.

 

7.1.4      Купац је у обавези да достави Продавцу, између осталог, и следеће податке:

 

•            У случају Купца физичког лица: Име и презиме, емаил, број телефона, пребивалиште или боравиште (адреса, град и поштански број) (обавезно),

•            У случају Купца правног лица и предузетника: пословно име правног лица или предузетника, адреса седишта (адреса, град и поштански број), матични број, ПИБ, е-маил, број телефона (сви подаци обавезни).

 

7.1.5       Купац може бити свако пунолетно физичко лице, правно лице или предузетник. Налози који се региструју „ботовима“ или на неки други аутоматски начин нису дозвољени. Закључењем овог уговора и коришћењем односно куповином преко Онлине продавнице, Купац изјављује и гарантује да поседује пословну способност да закључи уговор који је важећи на територији на којој седиште има Продавац.

 

7.1.6      Купац је упознат да WIX задржава право да одбије захтев Купца за регистрацију Налога, односно да му одбије могућност куповине преко Онлине продавнице, или да укине постојећи Налог, из било ког разлога по сопственој дискреционој оцени и без достављања било каквог обавештења или образложења Купцу у ком случају WIX неће сносити било какву одговорност.

 

7.1.7       Купац сноси одговорност за безбедност свог Налога, као и свог корисничког имена и лозинке. WIX не може и неће бити одговоран за било какав губитак или штету који произилазе из Купчевог пропуста да испуни ову обавезу која се односи на безбедност.

 

7.1.8      Купац прихвата да, уколико су подаци за креирање корисничког налога неистинити, нетачни, застарели и непотпуни, WIX задржава право да, тренутно и без додатног образложења, укине Налог Купца, и/или забрани Купцу приступ и коришћење Онлине продавнице, као и било ког њеног дела.

 

7.1.9.     Купац је у обавези да Продавцу да тачне и потпуне информације које су неопходне како би се завршио процес отварања Налога, односно неопходне за вршење куповине преко Онлине продавнице, као и да ажурира податке чим дође до Wixове промене. Сви подаци који су дати Продавцу, односно WIX-у подлежу условима ових ОУП.

 

7.1.10     Купац сноси целокупну одговорност и једини је одговоран за све активности које се спроводе путем његовог Налога, било од стране Купца, или трећих лица овлашћених од стране Купца да приступе Налогу, и у обавези је да омогући да су, како он тако и овлашћена трећа лица, упозната са ОУП, да их разумеју и да их се придржавају, што се односи и на сва остала Продавчева, односно WIX-ова правила, политике, обавештења и/или договоре.

 

7.1.11      Купац који се пријављује и користи Онлине продавницу сматра се за потребе ових ОУП уговорном страном.

 

7.1.12     У случају спора у вези права власништва над Налогом, WIX задржава право да тражи документацију како би утврдио или потврдио права власништва над Налогом. Документација може укључивати, али није ограничена на извод из надлежног регистра привредних субјеката, други званичан  документ итд.

 

7.1.13     WIX задржава право да утврди, по својој дискреционој оцени, право власништва на Налогу и да пренесе Налог на правог власника. Ако није могуће утврдити правог власника Налога, WIX задржава право да привремено суспендује Налог док се не разреши спор између заинтересованих страна.

 

7.1.14     Купац не сме да користи Онлине продавницу у било какве нелегалне или недозвољене сврхе. Током било каквог облика коришћења Онлине продавнице, Купац не сме кршити ни један релевантни закон/пропис.

 

7.2          Подаци о личности

 

7.2.1       За потребе купопродаје путем Онлине продавнице Продавац обрађује одређене податке о личности Купаца на начин и у складу са Обавештењем о обради података о личности које је доступно у наставку текста.

 

7.3          Интелектуална својина и лиценца

 

7.3.1       Онлине продавница је израђен коришћењем Wix платформе. Сва права на Онлине продавници задржава WIX, док Продавац има ограничену, неискључиву, непреносиву лиценцу да користи Онлине продавницу. WIX је дао овлашћење Продавцу да омогући Купцу да користи Онлине продавницу за потребе куповине Производа преко истог.

 

7.3.2      Онлине продавница је заштићена законима Републике Србије и другим међународним прописима за заштиту права интелектуалне својине. Продавац изјављује да WIX задржава сва права у вези са Онлине продавницом, укључујући, без ограничења, било које ауторско или сродно право, право интелектуалне својине, као и ексклузивно право на прављење деривативних дела, а Купац је сагласан да неће правити ауторска дела на основу Онлине продавнице, осим ако је WIX то изричито дозволио.

 

7.3.3      Дизајн, логои и регистровани знаци које Продавац користи на Онлине продавници заштићени су законима Републике Србије и другим међународним прописима за заштиту права интелектуалне својине („Ауторски делови Онлине продавнице“) и власништво су одговарајућих лица.

 

7.3.4      У складу са овим ОУП и прихватањем истих од стране Купца, WIX додељује и Купац овим путем прихвата ограничену, неискључиву, непреносиву и лиценцу (осим ако није другачије одређено у посебном уговору) да Купац региструје Налог код WIX-а и користи Онлине продавницу, у зависности од случаја а за потребе куповине Производа преко Онлине продавнице.

 

7.3.5      Ограничена лиценца која је дата Купцу за коришћење Онлине продавнице и Ауторских делова Онлине продавнице подлеже додатним ограничењима, која су дефинисана у даљем тексту. Свака употреба Онлине продавнице, која крши доле наведена ограничења лиценце представља неовлашћено коришћење Онлине продавнице противно лиценци која је дата и сматраће се кршењем ауторских права WIXА и Продавца на Онлине продавници и Ауторским деловима Онлине продавнице. Купац је сагласан да ни под каквим околностима неће, између осталог:

1.           копирати, фотокопирати, репродуковати, преводити, састављати реверзибилним путем, раздвајати, изводити изворни код, или раставити Онлине продавницу, у целини или делимично, нити стварати изведена дела на основу Онлине продавнице.

2.           модификовати или изазвати модификацију било које датотеке која је део Онлине продавнице, осим ако је WIX то изричито одобрио;

3.           уступити, заложити, продати, сублиценцирати или на други начин пренети права гарантована овим ОУП било ком трећем лицу без претходне изричите писане сагласности WIXА;

4.           користити било који неовлашћени програм трећег лица који на било који начин утиче на радWix платформе, односно Онлине продавнице, или програме аутоматизације, нити било које програме трећег лица који прекидају, подражавају или преусмеравају комуникацију између Онлине продавнице и WIXА, односно Продавца, или прикупљају информације о Онлине продавници читајући делове меморије коју Онлине продавница користи за складиштење информација о Онлине продавници.

 

7.3.6      Сва права на Онлине продавници су власништво WIXА, а Купац има само право коришћења Онлине продавнице, у складу са овим ОУП. Било која права која нису експлицитно дата Купцу на основу ових ОУП припадају WIXУ. Сва права на Ауторским деловима Онлине продавница су власништво одговарајућих означених лица, и Купац има само право коришћења Ауторских делова на Онлине продавници у складу са овим ОУП.

 

7.3.7      Купац не сме позајмити, дати у закуп, или на било који други начин уступити трећим лицима коришћење Онлине продавнице, без изричите претходне писане сагласности WIXА, као ни коришћење Ауторских делова Онлине продавнице без изричите претходне писане сагласности одговарајућих означених лица.

 

7.4          Услови који се односе на хардвер/конекцију

 

7.4.1      Како би приступио Онлине продавници и исту користио, Купац мора да испуни захтеве који се односе на хардвер и интернет конекцију, који се временом могу мењати. Купац сноси целокупну одговорност за плаћање свих трошкова за интернет конекцију, као и за сву опрему, сервисирање, поправке који су неопходни како би се приступило Онлине продавници.

 

7.5          Модификације Онлине продавнице

 

7.5.1       Продавац обавештава Купца да WIX има право да у било ком моменту измени, ажурира или привремено или трајно обустави или ограничи приступ одређеним својствима или деловима Онлине продавнице, са или без слања обавештења како Продавцу тако и Купцу или трећој страни или одговорности према истима.

 

7.5.2      Купац такође разуме и прихвата да свака таква промена или побољшање може да измени спецификације система неопходне како би се приступило и/или користио Онлине продавницу. У том случају само Купац сноси одговорност за набавку неопходног додатног софтвера и/или хардвера.

 

7.5.3      Све нове карактеристике које повећавају или побољшавају садашњу Онлине продавницу укључујући и имплементацију нових алата и ресурса, подлежу ОУП.

 

7.5.4      Продавац обавештава Купца да WIX може у било које време изменити или укинути Онлине продавницу, или део Онлине продавнице, са или без икаквог обавештења Купца или одговорности према њему.

 

7.5.5      Продавац обавештава Купца да WIX неће бити одговоран Купцу, Продавцу нити било којој трећој страни за било коју модификацију, промену цене, суспензију или укидање Онлине продавнице.

 

7.6          Отказивање и укидање Налога

 

7.6.1      Купац има право да откаже свој Налог, у било ком тренутку и из било ког разлога или пак без икаквог разлога.

 

7.6.2      Само Купац сноси одговорност за правилно отказивање свог Налога. Отказивање путем телефона, е-маила или на неки други начин се неће сматрати важећим.

 

7.6.3      WIX може да укине Налог Купца, са или без слања претходног обавештења Купцу, и да, у било ком тренутку из било ког разлога или пак без икаквог разлога, одбије било какву тренутну или будућу могућност коришћења Онлине продавнице.

 

7.6.4      Након отказивања Налога било од стране WIXА или Купца,

•            Купац више неће моћи да приступи Налогу;

•            Осим ако није другачије изричито предвиђено овим ОУП, Купац нема право ни на какве захтеве и потраживања према Продавцу, односно WIX-у;

•            Сви доспели износи које Купац дугује Продавцу, односно WIX-у, ће се сматрати доспелим и плативим у целости; и

•            Налог Купца ће бити уклоњен са интернета.

 

7.6.5      WIX може привремено онемогућити Купца да користи Онлине продавницу у случају да Купац има било коју доспелу а неизмирену обавезу према Продавцу, односно Оператору.

 

7.7          Обавезе и одговорности Купца

 

7.7.1       WIX задржава право да, у било ком моменту и без претходног упозорења, укине или онемогући приступ Налозима за које утврди да крше ове ОУП или су на неки други начин штетни за Онлине продавницу, Продавца или WIX.

 

7.7.2      Купац разуме да Продавац, односно WIX користи трећа лица као добављаче и хостинг партнере како би обезбедио неопходни хардвер, софтвер, мрежу, меморију и другу технологију која је неопходна за рад Онлине продавнице. У том смислу, ни Оператор ни Продавац неће бити одговорни за нефункционисање Wix платформе, односно Онлине продавнице, услед радњи и пропуштања трећих лица.

 

7.7.3      Купац разуме да техничка обрада и пренос путем Онлине продавнице, укључујући и Садржај, обухвата (а) пренос преко различитих мрежа; и (б) промене како би били у складу са и прилагођени техничким карактеристикама повезаних мрежа и уређаја.

 

7.7.4      Купац нема право да учитава, поставља, поседује и преноси нежељене е-маилове, СМС-ове или „спам“ поруке, црве или вирусе или било који други деструктивни или разорни код, а у вези са коришћењем Онлине продавнице.

 

7.7.5      Купац је одговоран за све активности у вези са Налогом и коришћењем Онлине продавнице.

 

7.7.6      Приликом коришћења Онлине продавнице, између осталог, изричито је забрањено следеће:

•            Било која активност која је штетна, забрањена позитивним прописима, увредљива, узнемиравајућа, производи мржњу;

•            Било која активност којом се угрожавају или крше лична права трећих лица, права у вези са интелектуалном својином, права у вези са заштитом података о личности;

•            Неовлашћен приступ туђим информацијама и ресурсима;

•            Пренос малициозног или неовлашћеног софтњаре-а;

•            Имитација или лажно представљање Купца на било који начин;

•            Друге активности забрањене у складу са позитивним прописима Републике Србије.

 

7.7.7      Повреда или кршење било које одредбе ових ОУП, а како то Продавац односно WIX утврди у складу са својом дискреционом оценом, омогућују Продавцу да тренутно прекине пословну сарадњу са Купцем без икаквог додатног образложења, односно омогућују WIXУ да укине Налог Купца.

 

7.10        Одрицање од гаранције

 

7.10.1     Купац користи Онлине продавницу, на сопствени ризик. Онлине продавница се пружа „каква јесте“ или „каква је доступна“ без икаквих гаранција или изјава, изричитих или имплицитних. Продавац изјављује да се WIX као и Продавац одричу свих гаранција, изричитих или имплицитних, у највећој могућој мери дозвољеној релевантним важећим законом и уколико није другачије изричито договорено између WIXА и Продавца, што се може односити на Wixове производе и услуге, укључујући без ограничења, имплициране гаранције за својину, неповређивања и поштовање права интелектуалне својине било које врсте, гаранције  подобности за продају и за одређену намену, као и било каквих гаранција које могу произаћи из пословања или пословних обичаја, као и било какве гаранције у погледу тачности, поузданости или квалитета било ког садржаја или информација садржаних у оквиру Онлине продавнице.

 

7.10.2    Продавац не гарантује и изјављује да ни WIX не гарантује да функционисање Онлине продавнице неће бити прекинуто или без грешке, да ће недостаци бити отклоњени или да не постоји опасност од вируса и других штетних компоненти.

 

7.10.3    Купац преузима сву одговорност за одабир Онлине продавнице, за приступ истом, као и за коришћење Онлине продавнице.

 

7.10.4    Купац који за купопродају користи Онлине продавнице према Продавцу остварује сва права прописана Законом о заштити потрошача.

 

7.11         Накнада штете

 

7.11.1      Купац прихвата да одбрани, обештети и заштити Продавца као и WIXА, директоре, запослене и заступнике у случају било каквих тужби, обавеза, штета, губитака и трошкова било које врсте укључујући, али не и искључиво одговарајуће адвокатске трошкове који произилазе из или су у вези са (и) приступањем, коришћењем или злоупотребом Онлине продавнице; (ии) кршењем ових ОУП или ОУК WIX-а; или (иии) кршењем права било које треће стране, укључујући и права интелектуалне својине, лична права, поверљивост, права власништва, од стране Купца.

 

7.12        Ограничење одговорности

 

7.12.1     Купац изричито истиче да разуме и прихвата да ни Продавац као ни WIX не сноси никакву одговорност за било какву директну, индиректну, случајну, посебну, последичну и примерену штету, укључујући, али не и искључиво штете настале услед губитка профита, пословне прилике, коришћења података или других нематеријалних губитака (чак и ако је био обавештен о могућности за појаву таквих штета или је требало да зна да таква могућност постоји), који проистичу из: (и) коришћења или немогућности приступа и коришћења Онлине продавнице; (ии) трошкова набавке замена за добра и услуге што проистиче из добара, података, информација или услуга набављених или добијених или порука примљених или трансакција остварених преко Онлине продавнице; (иии) неовлашћеног приступа или измена преноса или података Купца; (ив) изјава или поступка било које треће стране који се тичу Онлине продавнице; (в) или било ког другог питања које се односи на Онлине продавницу, и њено коришћење.

 

8.           Измене ОУП Онлине продавнице

 

8.1.         У случају измене општих услова продаје Онлине продавнице Продавац је у обавези да објави измене на Интернет страници Онлине продавнице и/или обавести Купца о истој путем е-маила. Купац сноси одговорност за повремене провере постојања измена у ОУП.

 

8.2          Уколико неке од измена ових ОУП постану неприхватљиве за Купца или због Wix Купац више није у сагласности и складу са овим ОУП, Купац је у обавези да укине, односно деактивира свој Налог и одмах престане да користи Онлине продавницу. Уколико Купац настави да користи Онлине продавницу, чак и након измене ових ОУП, а да при том не деактивира свој Налог, сматраће се да је Купац у потпуности и неопозиво сагласан са свим датим изменама.

 

9.           ОСТАЛИ УСЛОВИ

 

9.1          Уколико нека од одредби ових ОУП постане неважећа то не утиче на важност осталих одредби и ОУП као целине.

 

9.2          На односе настале путем он-лине куповине преко Онлине продавнице, између Продавца и Купца се примењују одредбе релевантних прописа Републике Србије.

 

9.3          Евентуалне спорове у вези са применом ових ОУП и извршених купопродаја по основу ових ОУП, Продавац и Купац ће покушати да реше мирним путем. У случају да мирно решење није могуће, Продавац и Купац су сагласни да реше евентуални спор пред надлежним судом у Србији у смислу релевантних прописа.

 

9.4         Продавац и Купац су сагласни да ће ови ОУП регулисати све купопродаје у вези Производа путем Онлине продавнице.

 

9.5          Ови ОУП примењују се на сваку продају коју изврши Продавац преко Онлине продавнице.

 

9.6         Ови ОУП су састављени и биће тумачени у складу са правом Републике Србије. На све што није регулисано овим ОУП примењиваће се релевантне одредбе српског права.

 

9.7          Онлине продавница је основана и послује у складу са правом Републике Србије. Купци који одлуче да приступе и користе Онлине продавницу, са локација које су изван Републике Србије чине то на сопствену иницијативу и ризик, и сносе одговорност за усклађеност са релевантним локалним законима.

 

9.8         Приступањем и коришћењем Онлине продавнице Купац се саглашава и пристаје у потпуности на одредбе ових ОУП у потпуности.       

 

10.         ВЛАСНИЧКА ПРАВА И ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОДАВЦУ

 

10.1         Било која употреба Онлине продавнице или ОУП Продавца, у целини или делимично, Wixово копирање и  чување од стране трећих лица, без дозволе Продавца, односно WIX-а је забрањено.

 

              

                За сва питања и примедбе у вези са продајом путем Онлине продавнице можете нам писати на е-маил: bizbaz.rs@gmail.com

 

 

 

САГЛАСНОСТ

КУПАЦ ОВИМ ПУТЕМ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ ПРОЧИТАО И РАЗУМЕО СВЕ ГОРЕ ПОМЕНУТЕ ОДРЕДБЕ И УСЛОВЕ ИЗ ОВИХ ОПШТИХ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА И ПРОДАЈЕ ПУТЕМ ОНЛИНЕ ПРОДАВНИЦЕ И ДА ПРИХВАТА ДА ОДАБИРОМ „ACCEPT“/“ПРИХВАТАМ“ ДУГМЕТА И/ИЛИ КОРИШЋЕЊЕМ ОНЛИНЕ ПРОДАВНИЦЕ УСЛОВИ ОВИХ ОУП ПОСТАЈУ ОБАВЕЗУЈУЋИ ЗА ЊЕГА.

bottom of page