top of page

OBRADA PODATAKA

Приватност и сигурност
Обавештење о обради података о личности
 
 
Ово Обавештење о обради података о личности садржи информације о томе како WIX, обрађује Ваше податке о личности приликом коришћења и купопродаје путем Онлине продавнице, у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 87/2018) („ЗЗПЛ“).
 
1.    Коме је намењено ово Обавештење о обради података о личности?
Ово Обавештење о обради података о личности је намењено:
•    Лицима која користе нашу Онлине продавницу ради онлине куповине производа и услуга (Купцима),
•    Посетиоцима веб-сајта www.beezandtoys.com и лицима која на други начин остварују интеракцију са нама.
 
2.    Контакт подаци Руковаоца
Бизбаз, је привредно друштво које продаје своје производе и услуге Купцима путем своје онлине продавнице Beezandtoys, креиране коришћењем Wix е-цоммерце платформе.
Ваше податке о личности, у својству руковаоца, обрађује Wix.
 
3.    Лице за заштиту података о личности
У случају да имате било каква питања у погледу заштите података о личности можете се обратити нашем Лицу за заштиту података путем е-мејл адресе: ???????????????????????????????????
 
4.    Које податке о личности Руковалац обрађује, по ком правном основу и у које сврхе?
Руковалац обрађује податке о личности следећих категорија лица на које се подаци односе и то:
•    Лицима која користе нашу Онлине продавницу ради онлине куповине производа и услуга (Купцима),
•    Посетилаца веб-сајта www.beezandtoys.com и лица која на други начин остварују интеракцију са нама.
 
4.1 Лица која користе нашу Онлине продавницу  ради куповине производа и услуга (Купци)
Руковалац обрађује следеће врсте података о личности Лица која користе нашу Онлине продавницу ради куповине производа и услуга (Купаца):
•    Идентификационе податке, контакт податке, податке о адреси и начину испоруке и податке о предмету купопродаје у сврху: реализације купорподаје, а по основу извршења уговора са купцем (чл. 12 ст. 1 тч. 2 ЗЗПЛ);
 
•    Податке о интеракцији коју остварујете са нама и контакт податке у сврху: (и) пружања корисничке подршке при коришћењу наше Онлине продавнице, а по основу извршења уговора са купцем (чл. 12 ст 1 тч. 2 ЗЗПЛ) и (ии) у сврху решавања рекламација, а по основу поштовања законске обавезе (чл. 12 ст 1 тч. 3 ЗЗПЛ-а, а у вези са и чл. 56 ст 6 Закона о заштити потрошача).
 
•    Контакт податке:
о    у сврху слања административних порука (нпр. обавештења о промени општих услова коришћења и продаје путем наше онлине продавнице, промене обавештења о обради података о личности и сл.), а по основу извршења уговора (чл. 12 ст 1 тч. 2 ЗЗПЛ);
о    у сврху слања комерцијалних порука, укључујући оне које су прилагођене Вашим интересовањима, а по основу Вашег пристанка (чл. 12 ст. 1 тч. 1 ЗЗПЛ).
 
•    ИП адресе и browser fingerprint  (карактеристике интернет претраживача и уређаја, оперативни систем, избор језика, УРЛ адреса са које сте приступили на веб-сајт Онлине продавнице, подаци о локацији, подаци о страницама које посећујете, време приступа, учеставост и дужина посете, линкови којима приступате, и сл.) у сврху (и) спречавања злоупотреба, а по основу нашег легитмног интереса у виду одржавања неопходног нивоа безбедности (чл. 12 ст 1 тч. 6 ЗЗПЛ) и у сврху (ии) побољшања корисничког искуства, а по основу нашег легитимног интереса у виду побољшања функционалности наше Онлине продавнице (чл. 12 ст 1 тч. 6 ЗЗПЛ).
 
•    Подаци о Wix корисничким креденцијалима: У случају да купац региструје Wix налог преко наше Онлине продавнице или приступа нашој Онлине продавници коришћењем креденцијала Wix налога креираног преко неке друге Онлине продавнице, Wix ће податке о вашем корисничком налогу у виду имена, презимена, е-мејл адресе и шифре поделити са нама у сврху регистрације и олакшаног приступа, односно реализације купопродаје, а по основу вашег пристанка (чл.12 ст 1 тч. 1 ЗЗПЛ). Више информација о начину на који WIX обрађује Ваше податке можете пронаћи на Wix.com/обавештење о приватности.
 
4.2 Посетиоци веб-сајта наше Онлине продавнице и лица која на други начин остварују интеракцију са нама
Руковалац обрађује следеће врсте података о личности Посетилаца веб-сајта наше  Онлине продавнице и лица која на други начин остварују интеракцију са нама:
•    Податке о Вашој интеракцији са нама и контакт податке у сврху пружања подршке на Ваш захтев, по основу нашег легитимног интереса у виду пружања подршке лицима која нису регистровани (чл. 12 ст. 1 тч. 6 ЗЗПЛ-а).
 
4.3 Колачићи (Cookies)
Руковалац на веб-сајту наше Онлине продавнице користи колачиће (cookies). Колачићи су мали текстуални фајлови који се складиште на Вашем уређају приликом посете нашег веб-сајта. Руковалац користи различите врсте у различите сврхе.
4.3.1. Неопходни колачићи
Ово су колачићи који омогућавају основно функционисање веб-сајта и као такви су неопходни за само функционисање веб-сајта.
4.3.2. Статистички колачићи
Ови колачићи нам омогућавају да анализирамо како посетиоци користе наш веб-сајт, а ради побољшања функционалности веб-сајта. Ове колачиће обрађујемо на основу нашег легитимног интереса у виду побољшања функционалности веб-сајта, односно Онлине продавнице.
4.3.3 Колачићи функционалности
Ови колачићи нам омогућавају да запамтимо изборе које сте направили и пруже Вам боље корисничко искуство (нпр. листа жеља и сл.).
4.3.4. Маркетинг колачићи
Ове колачиће користимо за приказивање садржаја и реклама, укључујући оне које су прилагођене Вашим интересовањима. Колачиће маркетинга користе и друге компаније са којима сарађујемо како би Вам приказале рекламе везане за производе и сервисе који Вас интересују. За коришћење ових колачића неопходан је Ваш претходни пристанак.
 
5.    Легитимни интерес
У одређеним случајевима вршимо обраду Ваших података о личности на основу легитимног интереса (чл. 12 ст. 1 тч. 6 ЗЗПЛ). Овај правни основ користимо у ситуацијама када легитимни интерес претеже над Вашим интересима и основним правима и слободама. Легитимни интерес огледа се у (1) одржавању неопходног нивоа безбедности Онлине продавнице, (2) пружању услуга подршке лицима која нису наши регистровани купци и (3) побољшању функционалности Онлине продавнице.
 
6.    Да ли делимо Ваше податке о личности?
Руковалац дели Ваше податке о личности са трећим лицима и то са:
1.    Wix-om, која компанија је провајдер Wix платформе помоћу које је креирана и путем које функционише наша Онлине продавница;
2.    Курирским службама, када вршимо доставу путем одговарајуће курирске службе;
3.    Овлашћени сервиси, у случају решавања рекламација;
4.    Facebook, Google, Pinterest – провајдер компаније које користимо за потребе статистике и циљаног оглашавања путем колачић
 
У одређеним случајевима обавезани смо да Ваше податке о личности поделимо са органима власти. Тако на пример имамо законску обавезу да на основу одговарајућег судског или управног акта предочимо све податке на основу којих се може предузети откривање или гоњење учинилаца кривичних дела.
 
7.    Да ли преносимо Ваше податке о личности у друге државе?
Руковалац преноси Ваше податке о личности изван територије Републике Србије будући да се сервери на којима се подаци складиште кроз Њиџ платформу налазе изван наше земље, а до преноса долази и приликом коришћења Facebook, Google, Pinterest алата за анализу и оглашавање. Имајте у виду да у конкртеном случају постоји примерени ниво заштите података о личности будући да су компаније Facebook, Google, Pinterest потписнице Privacy Sheild-a.
 
8.    Колико дуго обрађујемо Ваше податке?
Ваше податке о личности обрађујемо онолико колико је потребно да се оствари сврха због које  се подаци обрађују, односно до опозива пристанка (уколико се обрада заснива на пристанку), осим уколико је дужа обрада података неопходна због поштовања законске обавезе или због подношења, остваривања или одбране правног захтева.
 
9.    Која су Ваша права у погледу података о личности?
У погледу обраде података о личности коју вршимо, остварујете сва права прописана ЗЗПЛ-ом и то: право на приступ, право на исправку и допуну, право на брисање података о личности, право на ограничење обраде, право на преносивост података, право на приговор, право на опозив пристанка, право да се на лице не примењује одлука донета искључиво на основу аутоматизоване обраде укључујући проифилисање.
Уколико сматрате да Руковалац обраду Ваших података о личности врши супротно одредбама Закона о заштити података о личности, у сваком тренутку можете поднети притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности чији су контакт подаци:
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса: Булевар краља Александра бр. 15, Београд
оффице@повереник.рс
+381 11 3408 900
 
Скрећемо пажњу да подношење притужбе Поверенику не утиче на могућност да заштиту својих права остварите покретањем одговарајућег судског или управног поступка.
 
10.    Обавезност давања података
Давање података о личности је неопходан услов за закључење и реализацију купопродајног уговора са Купцем. Недавање података повлачи немогућност реализације куповине путем Онлајн продавнице, односно других права која остварујете у вези са купопродајом. Креирање Wix налога није неопходан услов за реализацију купопродаје, али купац неће бити у могућности да користи олакшани приступ нашој Онлине продавници и другим Онлине продавницама које функционишу путем Wix платформе.
 
11.    Измене и допуне Обавештења о обради података о личности
Ово Обавештење о обради података о личности ступа на снагу и примењује се почев од 2021. године.
Измене и допуне овог Обавештењу о обради података о личности могуће су само у писаној форми, о чему ћете бити обавештени.
 
12.    Заштита приватности корисника
У име Бизбаз д.о.о. обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалититне услуге. Дајемо купцима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са маилинг листа које се користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени Бизбаз д.о.о. одговорни су за поштовање начела заштите приватности.
Payment Methods
Начини плаћања

PayPal
Поузећем
bottom of page